Contact

De Oude Veiling 83, 1689 AD Zwaag
info@dewestfries.nl

Diensten

CAVO De Westfries is een samenwerkingsverband in het beroepsgoederenvervoer. De vereniging heeft ten doel de materiele belangen van de leden in de ruimste zin van het woord te behartigen door onder meer en zoveel mogelijk:

  • Dienstverleningen op fiscaal, juridisch en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden
  • Voorlichting geven over wijzigingen in de wettelijke aangelegenheden beroepsgoederenvervoer, veelal in samenwerking met Transport & Logistiek Nederland of TVM Verzekeringen
  • Voorlichtingsavonden over een actuele onderwerp in de branche.
  • Organiseren van (in)formele bijeenkomsten waardoor de leden elkaar ontmoeten.