Contact

De Oude Veiling 83, 1689 AD Zwaag
info@dewestfries.nl

Disclaimer

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot deze website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's, PDF-files en source-codes berusten bij CAVO De Westfries Vermenigvuldigen van inhoud op deze site is niet toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van CAVO De Westfries is verkregen.

Deze website is met grote zorg samengesteld door CAVO De Westfries. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdverloop. CAVO De Westfries is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. Aan gegevens uit deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Tevens sluit CAVO De Westfries iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) ontstaan uit het bezoeken van de site of die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site. CAVO De Westfries is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink) sites van derden.

Op deze regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Alkmaar. Deze regels en voorwaarden kunnen te allen tijde door CAVO De Westfries aangepast worden.